Dědické právo
tiltle-brkw

Dědické právo

tiltle-brkw
  • Zastupování v dědickém řízení

  • Sepisování závětí

  • Sepisování dědických smluv

  • Zřizování odkazů

  • Vydědění

  • Ochrana nepominutelného dědice