Pracovní právo
tiltle-brkw

Pracovní právo

tiltle-brkw

V souvislosti s tímto poskytujeme kompletní právní služby pro zaměstnavatele s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Zaměstnancům nabízíme služby na ochranu jejich práv před neoprávněným zásahem.

  • Sepisování pracovních smluv, dohod a výpovědí

  • Skončení pracovního poměru

  • Přeložení zaměstnance a převedení na jinou práci

  • Sepisování manažerských smluv

  • Konkurenční doložky

  • Žaloby na neplatnost skončení pracovního poměru

  • Náhrada škody

  • Zastupování zaměstnavatelů v řízeních o kontrole a správních řízeních

  • Agenturní zaměstnávání

  • Školení zaměstnanců

Advokátní kancelář je schopna zajistit školení pro zaměstnance dle požadavků zaměstnavatele.