Rodinné právo
tiltle-brkw

Rodinné právo

tiltle-brkw

Pro nalezení vhodného řešení poskytujeme klientovi právní služby formou konzultací, sepsáním právního rozboru, potřebných dokumentů i zastupování v soudním řízení. Rodinné právo spadá pod odvětví práva občanského a úzce souvisí s právem majetkovým.

Advokátní kancelář nejčastěji poskytuje právní služby spojené s rozvody manželství. V souvislosti s tímto zajišťujeme komplexní řešení problematiky, včetně výživného pro děti i rozvedeného manžela, vypořádání společného jmění manželů a zastupování v rozvodovém řízení. Jsme si vědomi, že pro klienty představuje rozvodové řízení zátěž, kterou se jim snažíme ulehčit nalezením co nejvýhodnější řešení a definitivního vyřešení majetkových vztahů. Pečlivě zkoumáme vnosy a výnosy do společného jmění manželů, aby to vedlo k celkové spokojenosti našich klientů.

  • Manželské majetkové právo

  • Sepisování smluv a návrhů

  • Zastupování v rozvodovém řízení

  • Zastupování ve věcech úpravy práv a povinností k nezletilým

  • Zastupování v řízeních o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a dalších řízení dle zákona č. 292/2013 Sb.

  • Zastupování v řízeních o určení a popření otcovství nebo mateřství

  • Zastupování v řízeních o povolení uzavřít manželství

  • Zastupování v řízeních ve věcech osvojení nezletilých a zletilých

  • Zastupování ve věcech výživného mezi rodinnými příslušníky