Sportovní právo
tiltle-brkw

Sportovní právo

tiltle-brkw

Jedná se o poměrně mladé odvětví práva, které nemá v českém právním řádu jednotnou úpravu. Při hledání řešení je třeba vycházet ze všech odvětví práva. Z tohoto důvodu se jedná o odvětví práva, které je pro mnoho osob nepřehledné. Zajistíme Vám, že při poskytování právních služeb bude přihlédnuto k individuálním potřebám sportovců.

  • Sepisování a revize hráčských smluv

  • Sepisování a revize klubových pravidel

  • Sepisování a revize sponzorských smluv

  • Zastupování v dopingových kauzách

  • Odpovědnost sportovců

  • Úrazy a pojištění sportovců

  • Zřizování sportovních klubů a spolků

  • Získávání dotací ze státního rozpočtu

  • Zastupování v přestupkovém řízení a v řízeních o jiných správních deliktech

  • Zastupování v řízení před soudy