Správní právo
tiltle-brkw

Správní právo

tiltle-brkw

Klientům poskytujeme právní služby spojené se zajištěním příslušných dokumentů, komunikací s orgány státní správy a samosprávy. V souvislosti s tím klienty zastupujeme ve všech stupních řízení vedeného jak před těmito orgány, tak i v žalobách před správními soudy.

  • Zastupování v přestupkových řízeních a řízení o jiných správních deliktech

  • Zastupování ve stavebních a jiných správních řízeních

  • Podávání správních žalob

  • Sepisování žádostí a podání

  • Komunikace s orgány veřejné správy

  • Vyřízení živnostenského oprávnění

  • Návrhy na zápisy do katastru nemovitostí

  • Žádosti o vydání povolení k pobytu na území ČR

  • Vyřízení pracovního povolení

  • Zastupování v soudních řízeních