Trestní právo
tiltle-brkw

Trestní právo

tiltle-brkw

Klientům poskytujeme právní služby spojené s obhajobou po celou dobu trestního řízení, včetně fáze vyšetřovací. Specializujeme se na trestné činy proti majetku, trestní činy proti pořádku ve věcech veřejných, hospodářské trestné činy, trestné činy obecně nebezpečné a trestné činy proti rodině a dětem.

Advokátní kancelář se zejména zaměřuje na trestné činy, s nimiž je spojen trest zákazu řízení motorových vozidel, kdy se snažíme osvědčenými způsoby, aby byl klientovi uložen jiný trest nebo docílit zproštění obžaloby.

Poškozeným zajistíme včasné uplatnění jejich nároku a zastupování po celou dobu trestního řízení.

  • Obhajoba v trestních řízeních

  • Zastupování poškozených

  • Sepisování trestích oznámení

  • Zastupování v řízeních o trestných činech, s nimiž je spojen trest zákazu řízení motorových vozidel